Tłumaczenia Przysięgłe

Tłumaczenia ustne mogą być realizowane w formie tłumaczeń symultanicznych lub konsekutywnych.

Tłumaczenie przysięgłe (uwierzytelnione) to tłumaczenie honorowane przez instytucje publiczne, w tym sądy, ministerstwa i agencje rządowe. Ich specyfika polega na tym, że w przekładnie uwzględnia się wszystkie znaki występujące w oryginale, tj. pieczęcie, dopiski, odnośniki, etc. Wszystko zgodnie z przepisami o tłumaczeniach przysięgłych. Na każdej przetłumaczonej stronie widnieje pieczęć wraz z podpisem uprawnionego tłumacza przysięgłego.

Przykładami takich dokumentów są min. akty urodzenia, ślubu, zgonu, notarialne, zaświadczenia o niekaralności, pełnomocnictwa i umowy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości za stronę rozliczeniową tłumaczenia przysięgłego uznaje się 1125 znaków ze spacjami. Na wszystkich poświadczonych dokumentach wskazane są pozycje wpisu do prowadzonego przez tłumacza repertorium oraz informacja, czy tłumaczenie zostało sporządzone z oryginału, odpisu czy też kopii.

Bezpłatna Wycena

Zapraszamy do przesyłania dokumentów do bezpłatnej i niezobowiązującej wyceny na adres [email protected] lub poprzez formularz poniżej. Na zapytanie odpowiadamy w ciągu 30 minut.

Bezpłatna wycena tłumaczeń

tłumaczy z całego świata
lektorów i native
speakerów w całej Polsce
zadowolonych klientów
przetłumaczonych
stron tekstów