Tłumaczenia Medyczne

Wydawnictwa

Wykonujemy tłumaczenia językowe i korekty tekstów dla 9 magazynów medycznych oraz autorskich tekstów publikowanych w czasopismach zagranicznych. Dokonujemy przekładu artykułów nawet z bardzo wąskiej specjalizacji medycznej.

Uczelnie medyczne

Wspieramy językowo uczelnie medyczne głównie w zakresie tłumaczeń artykułów naukowych publikowanych w czasopismach zagranicznych. Dokonujemy przekładu również w czasie konferencji naukowych, seminariów lub wykładów.

Firmy

Obsługujemy językowo przedsiębiorstwa medyczne i farmaceutyczne, dla których tłumaczymy wszelkiego rodzaju teksty medyczne i tzw okołomedyczne. Współorganizujemy zjazdy i konferencje międzynarodowe. Ponadto prowadzimy szkolenia językowe o specjalizacji medycznej w siedzibie klienta.

Naszą główną specjalizacją są tłumaczenia medyczne pisemne oraz ustne (konsekutywne i symultaniczne) podczas konferencji naukowych. Zrzeszamy w naszym gronie najlepszych tłumaczy j. medycznego, którzy przekładu dokonują we współpracy z koordynatorem-lekarzem. Wykonujemy ponadto tłumaczenia medyczne uwierzytelnione, czyli poświadczone pieczęcią przez tłumacza przysięgłego. Obsługujemy językowo wydawnictwa oraz uniwersytety medyczne pisemnie- dokonując przekładu publikacji naukowych oraz ustnie -podczas konferencji lub seminariów.

W zakresie pisemnych tłumaczeń medycznych realizujemy:

 • tłumaczenia polskich artykułów do zagranicznych czasopism medycznych
 • tłumaczenia artykułów obcojęzycznych publikowanych w polskich magazynach medycznych
 • tłumaczenie dokumentacji patentowej oraz związanej z dopuszczeniem leku lub wyrobu medycznego
 • tłumaczenia instrukcji maszyn i urządzeń medycznych, katalogów sprzętu medycznego
 • tłumaczenia wyników badań klinicznych
 • tłumaczenia ulotek preparatów weterynaryjnych, substancji i preparatów chemicznych
 • tłumaczenia kart charakterystyki substancji niebezpiecznych,
 • tłumaczenia materiałów szkoleniowych dla pracowników firm medycznych i lekarzy
 • tłumaczenia materiałów marketingowych i tekstów na opakowaniach leków

W zakresie pisemnych tłumaczeń medycznych realizujemy:

 • konsekutywne lub symultaniczne tłumaczenia konferencji naukowych
 • tłumaczenia ustne specjalistyczne w czasie spotkań biznesowych

Specjalizujemy się przede wszystkim w następujących dziedzinach medycyny:

 • Alergologia
 • Anestezjologia
 • Biostatystyka
 • Chirurgia
 • Diabetologia
 • Diagnostyka
 • Elektrodiagnostyka
 • Endokrynologia
 • Endoskopia
 • Gastroenterologia
 • Ginekologia
 • Hepatologia
 • Kardiologia
 • Laryngologia
 • Onkologia
 • Pediatria
 • Protetyka
 • Psychiatria
 • Pulmonologia
 • Stomatologia
 • Toksykologia
 • Ultrasonografia

Bezpłatna wycena tłumaczeń

tłumaczy z całego świata
lektorów i native
speakerów w całej Polsce
zadowolonych klientów
przetłumaczonych
stron tekstów