Audyt Językowy

Dla efektywnego zarządzania procesem szkoleń językowych w firmie proponujemy profesjonalny audyt językowy.

Jest to najbardziej obiektywna forma oceny kompetencji językowych oparta o powszechnie uznawany opis poziomów znajomości języka Rady Europy.

Audyt językowy pozwala na profesjonalne i wymierne określenie poziomu języka, celów językowych, co umożliwia właściwą organizację procesu szkoleniowego.

Korzyści wynikające z realizacji audytu w firmie

 • Oszczędność - właściwa ocena poziomu językowego oraz określenie potrzeb językowych pozwala na zaproponowanie najbardziej dopasowanego szkolenia pod względem czasu, jak i programu
 • Motywacja pracowników – zdecydowanie większe postępy odnotowujemy wśród słuchaczy, którzy mają świadomość konieczności przystępowania do testów końcowych (audytowych)
 • Rozwój firmy – firma inwestująca w rozwój kompetencji językowych pracowników poszerza własne możliwości funkcjonowania na rynkach zagranicznych.

W ramach kursu zapewniamy

 • zajęcia z wysoko wykwalifikowanym polskim lektorem lub native speakerem
 • program kursu (tematyka, słownictwo oraz sposób prowadzenia zajęć) dopasowany do potrzeb słuchaczy
 • elastycznie dopasowany plan zajęć
 • materiały pomocnicze
 • stały nadzór metodyka
 • analizę potrzeb firmy
 • podział na odpowiednie grupy
 • ustalenie odpowiedniego toku i częstotliwości zajęć
 • opracowanie indywidualnego programu dla każdego uczestnika lub grupy
 • miesięczne zestawienia i raporty uwzględniające min obecności uczestników, wyniki testów

Bezpłatna wycena tłumaczeń

tłumaczy z całego świata
lektorów i native
speakerów w całej Polsce
zadowolonych klientów
przetłumaczonych
stron tekstów