Poniedziałek - Piątek 8:00 - 19:00

Tłumaczenia konsekutywne

Tłumaczenie konsekutywne to tłumaczenie ustne, które wymaga od tłumacza dużych umiejętności językowych oraz interpretacyjnych, a także niezwykłej koncentracji i uważności. To ogromna odpowiedzialność, ponieważ to od tłumacza zależy, czy odbiorcy właściwie zinterpretują i odbiorą oryginalne znaczenie słów. Tłumacz nie mówi równolegle z mówcą, ale streszcza jego wypowiedź w przerwach pomiędzy poszczególnymi zdaniami czy częściami przemówienia, wyciągając z nich esencję i skracając je do trafnej syntezy. Takie rozwiązanie stosuje się podczas konferencji, negocjacji czy prezentacji.

Nasi tłumacze mają wieloletnie doświadczenie w tłumaczeniu konsekutywnym podczas spotkań branżowych czy wydarzeń naukowych. To osoby doskonale wykształcone i posiadające pogłębioną wiedzę merytoryczną z dziedziny,
w której się specjalizują.

Lingualine - Tłumaczenia konsekutywne